kongkafurniture
kongkafurniture
kongkafurniture
kongkafurniture
kongkafurniture
kongkafurniture

ไซด์บอร์ดหลังคาจีน

H055-I | 230,000.- THB

ความวิจิตรของงานแกะสลักไม้ ลีลาการฝังลายมุก อันน่าอัศจรรย์ ตามแบบในจินตนาการของนักออกแบบคงคา ทำให้ไซด์บอร์ดหลังคาจีน โดดเด่น งดงาม มีเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นคำอธิบายความตั้งใจผลิตผลงานที่สมบูรณ์แบบของคาเฟอร์นิเจอร์ ผ่านรายการHow it’s made ทาง Discovery Channel เพื่อบอกเล่ากรรมวิธีผลิตเฟอร์นิเจอร์จีนแบบดั้งเดิม ที่สามารถเก็บความงามของเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้นานเท่านาน เพื่อส่งต่อผลงานศิลปะนี้จากรุ่นสู่รุ่น
ขนาดสินค้า: 49ก x 205ย x 87ส cm

Before the purchasing please make sure that you accept the terms of Kongka furniture's Privacy Policy